Gizlilik | Kurallar | UYARILAR

GİZLİLİK:   
GELEVİZYON.COM Internet Gazetesi
, kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı duyar. Bu web sitesi aracılığıyla bizimle paylaştığınız bilgiler, Gizlilik Politikamız gereği izniniz olmaksızın hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşılmaz. Bu web sitesini ziyaret ederken, sizin bilginiz olmaksızın size ait hiçbir kişisel bilgi tarafımıza ulaştırılmamaktadır.

GELEVİZYON.COM Internet Gazetesi, web sitesi ziyaretçilerinin kendi iradeleri ile web sitesine bıraktıkları ad, soyad ve e-posta adresi gibi bilgileri kullanarak bu kişilerle irtibata geçebilir, kendilerini e-posta yoluyla kampanyalarından haberdar edebilir. Bu kişiler, istedikleri anda kişisel bilgilerinin bir daha kullanılmamak üzere silinmesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu web sitesi ziyaret edilirken, ziyaretçiyi tanıyabilmek adına bilgisayarınıza cookie yüklenebilir. Bu cookie’ler, sizinle ilgili hiçbir kişisel bilgiyi tarafımıza aktarmak üzere geliştirilmemişlerdir. Ancak yine de, Internet tarayıcınızın ayarlarında gerekli değişiklikleri yaparak Internet sitelerinden gelebilecek tüm cookie’leri reddedebilirsiniz.


Muhteviyat

1-1.) Ziyaret etmekte olduğunu bu site  www.gelevizyon.com internet gazetesi’nin logoda il adıyla belirtilerek / adres çubuğunda “iladı.gelevizyon.com” şeklinde kategorize edilen  haber kayranıdır.   
Gazete hiçbir siyasi amacı olmayan, hayatın içinden ticari etkinlikler, insani olay, örgü, gelişmeler, sanat, eğitim ve eğlence etkinlikleri gibi haber alma özgürlüğü kapsamında ihtiyaç duyulabilecek bilgilendirme, duyurma, tanıtma sitesidir. Söz konusu web adresinde bir genel ana sayfa üzerinden ilgili kategorilerde toplanan, oluşturulan ya da bir haber ajansı kaynağından temin edilen haberler yayımlar.  Gelevizyon.com internet gazetesi internet sitesine ziyaret gerçekleştiren herkes bu sitenin belirlediği uyarı ve kuralları okumuş ve kabul etmiş  sayılır.

1-2.)   Yayın İlkeleri:    Gelevizyon.com internet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı her türlü içeriği reddeder.

a.) İnternet Gazetemiz, “Basın Yayın İlkeleri”ne uymaya söz vermiştir.

b.) Kişilerin hak ve özgürlüklerine saldırı, rencide edici,  itham ve zan altında bırakıcı yazılar kesinlikle yayınlanmaz.

c.) Sitemiz içinde yer verilen linklerden sorumluluğumuz yoktur. Linklerden ait oldukları siteler sorumludur.

d.)  Site içinde verilen linklerle ilgili yanlışlıklar bildirildiğinde düzeltilir.

e.)  Gelevizyon.com internet gazetesi internet sitesine ziyaret gerçekleştiren herkes bu kuralları okumuş ve kabul etmiş  sayılır.

1-3.)  a ) Gelevizyon.com internet gazetesi’ndeyayınlanan bilgi ve materyal, alanında faaliyet   
             gösteren ajanslardan abonelik veya anlaşma usulüyle, hakları temin edilen kaynakta saklı
             kalmak şartıyla kullanıldığında, bu malzemelerin tamamı ilgili yasaların koruması altındadır.
              Bu malzemelerin tamamı veya kısmen alınarak bir başka yerde, her ne şekilde olursa olsun
             kullanmak, yaymak suç teşkil eder.
 
         b ) Gelevizyon.com internet gazetesiyayınlamakta olduğu bir kısım bilgi ve malzemeyi
             bizzat kendi kaynak ve imkanlarını kullanılarak doğrudan temin eder. Bu malzemelerin  
             tamamı veya kısmen alınarak bir başka yerde, yayınlanması, kullanılması izne ve kaynak
             gösterim mecburiyetine bağlıdır. Bu malzemelerin tamamı ilgili yasaların koruması
             altındadır. Kaynak gösterilerek kullanılan hiç bir haber veya yazıdan kullanılan alanda
              meydana gelebilecek sorunlardan Gelevizyon.com internet gazetesi
              sorumlu tutulamaz.
             Sadece hakları Gelevizyon.com internet gazetesi’ne ait
             olan malzemeler yazılı izin alınarak, kısmen, tamamen veya sayfaya canlı link
             bağlantı kurularak ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu keyfiyet gelevizyon@gmail.com 
             adresine gönderilecek talep bildiren, açıklayıcı  bir e-posta yoluyla sağlana bilir.
 
         c ) Gelevizyon.com internet gazetesi’neait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve
             görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir
             bilgisayara yüklenemez.

1-4.) Kaynağı doğrudan belirtilen içerik unsurlarından (haber, yorum, araştırma vs. bilumum yazı ve görsel materyaller) her türlü sorumluluk yazarlara veya kaynak olarak belirtilen ajans, kurum tüzel kişi vs. aittir.

1-5.)  Gelevizyon.com internet gazetesiyayınladığı tüm içeriğin telif hakkına doğrudan sahip olmuş sayılır.  Gelevizyon.com internet gazetesi’nde yayınlanan tüm içeriğin telif hakları saklıdır.

1-6.) Site ve içerdiği bilgiler haber verme,  bilgilendirme, duyurma amaçlı olduğundan,  hiçbir surette kuruluşumuzun taahhüdünü oluşturmaz. İçeriklerden kaynaklanan her türlü riskler ve hareketler doğrultusunda varılabilecek sonuçlar ve teşkil edebilecek hukuki anlaşmazlıklar, neticede meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlar, kuruluşumuzu bağlayıcı değildir ve bu konularda kesinlikle sorumluluk kabul edilmez. Meydana gelebilecek her türlü riskler bizzat özel veya tüzel site ziyaretçilerine ait olacaktır.  Hangi şekil ve hangi ad altında olursa olsun, hiçbir durumda, her türlü gerçek veya tüzel kişi ve kişilerin hem direk veya dolaylı uğrayabileceği maddi veya manevi mağduriyet, hasılı ne nam adı altında veya şeklinde olursa olsun, uğrayabileceği zararlardan kuruluşumuz kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir. İş bu yazı madde ile hiçbir özel veya tüzel kişilerin ne suret veya ad altında olursa olsun herhangi maddi veya manevi talepte bulunma hakkının olmayacağı peşinen duyurulur.

KAYNAKLAR ve Telif Hakları

2-1.) Sitemizin başlıca haber ve fotoğraf kaynakları,  sözleşmeli muhabirler üzerinden elde edilen haberler, haber merkezimizde görevli editör, redaktör ve muhabirlerden elde edilen haberlerden oluşur. Haber merkezimiz gerek gördüğünde toplum tarafından kabul görmüş, ülkemiz ve dünyanın önemli merkezlerinde haber ağı oluşturmuş haber ajansları ile sözleşmeli Internet aboneliği usulü ile elde edilen haberlerden, seçerek servis ederler. Haberlerin seçimi, yayınlanması veya herhangi sebepten aniden tekrar yayından kaldırılması tamamen kuruluşumuz inisiyatifindedir.

2-2.) Sitede yayınlanan her türlü yazılar, fotoğraflar, karikatür ve grafikler, ilanlar vs. materyallerin tümü editörlerin kontrollerinden geçirilerek, gerek görülürse düzeltmeler yapıldıktan sonra sorumluluğu kaynağına ait olmak şartıyla yayınlanır.

2-3.) Yayınlanmaya değer görülen yazılar editörler tarafından seçilir.

2-4.) Hiç bir yazıya yayınlanma taahhüdü verilmez.

2-5.)  Gelevizyon.com internet gazetesi haberleri elde ettiği kaynağı belirterek yayınlar. Gelevizyon.com internet gazetesi’nde yayımlanan haberler aynen yada değiştirilerek kullanılması, kullananları kaynağıyla ilgili haklardan hukuki sorumluluk altına sokar.

2-6.)  Gelevizyon.com internet gazetesi sunduğu sözel, görsel, yazılı bilgileri kişisel özel çabaları, güvenilir kaynaklar ve  kişilerden derleyerek, tamamen iyi niyetle ve  her hangi bir teminat ve garanti oluşturmaksızın, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla yayımlamaktadır.  Dolayısıyla sitemiz editörleri, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu muhteviyatı değiştirebilir veya ortadan kaldırabilirler.

2-7.) Yayımlansın veya yayımlanmasın gönderilen yazılar, fotoğraflar, karikatürler, grafikler, ilanlar hiçbir surette geri iade edilmez.

2-8.)  Gelevizyon.com internet gazetesi ürettiği veya 2. – 3. şahıslar ve haber ajanslarından elde ettiği tüm haberlerin hakları saklıdır.  Gelevizyon.com internet gazetesi önceden yazılı onayı olmadan, kendi ürettiği veya dolaylı olarak sözleşmeli haber ajanslarının haberlerini ve fotoğraflarını kopyalanması, tamamen veya kısmen  yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması basın kanunun ilgili maddeleri  güvencesi altındadır.

Bu konuda Yeni Basın Kanunu’nun İlgili Hükümleri:

TBMM’de Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5197 sayılı Basın Kanunu, yukarıda söz edilen yasaklara uymayanlara ağır cezalar getirmektedir.

Basın Kanunu’nun  “Yeniden Yayım”a ilişkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezaları düzenleyen 24. Maddesi şöyledir:

(MADDE 24. – Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beş milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu eserleri, yeniden yayım hakları saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmi milyar liradan kırk milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ayrıca Basın Kanunu’nun 27. maddesi ile “Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır” hükmü getirilmiştir.)

2-9.)  Gelevizyon.com internet gazetesi ürettiği veya 2. – 3. şahıslar ve ajanslardan sözleşme sonucu elde ettiği tüm haber konusunda yukarıda açıkça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakkında, Basın Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca her türlü hukuki girişimde bulunma hakkını elinde saklı tutar.

Editörlük, Yazarlık veya Muhabirlik:

3-1)  Gelevizyon.com internet gazetesi yazarı veya editörü veya muhabiri olma hakkı, site üzerinden yapılan müracaat neticesinde yapılan yazılı anlaşma çerçevesinde gerçekleşir. Yazılı anlaşmada okunup imzalanan hükümler, her türlü hukuki anlaşmazlık ve ihtilaf konusunda geçerli hükümler olarak kabul edilir.

3-2.)  Gelevizyon.com internet gazetesi tarafından editörlük ya da yazarlık yetkisi iptal edilmiş olanların veya bu kişilerin kendiliğinden ayrılmış olması içerik sorumluluğunu değiştirmez. Herhangi bir sebepten gerçekleşen ayrılık sonrasında da telif şartları da aynen geçerlidir.

Dış Bağlantılar ve Logo kullanımı:


Gelevizyon.com internet gazetesi’ne ait özel logo tescil ve tasdik edilerek hukuki güvence altına alınmıştır.

4-1.) Başka sitelerde  Gelevizyon.com internet gazetesi’ne verilecek olan bağlantı linklerinde  Gelevizyon.com internet gazetesi dış  bağlantılar kuralları kabul edilmiş sayılır.

4-2.)  Gelevizyon.com internet gazetesi harici web siteleri  Gelevizyon.com internet gazetesi’ne verecekleri bağlantı linklerinde sadece  Gelevizyon.com internet gazetesinin onayladığı ve kullanım için hazırladığı logoları kullanacaklardır.

4-3.) Bu logoları kullanarak sitemize bağlantı verenler Logo sadece web sitelerinde kullanılabilir. Bu logolar basılı herhangi bir zemin veya materyal üzerinde kullanılamaz. Ayrıca bu logonun web sitelerinde kullanımı sırasında bağlantının mutlaka çalışır durumda olması gerekmektedir. Bağlantının düzgün çalışması için gerekli HTML kodu her logo ile birlikte verilir.

4-4.)  Herhangi bir yerde Gelevizyon.com internet gazetesi logosunun kullanımı o sitenin herhangi bir şekilde  Gelevizyon.com internet gazetesi /  tarafından desteklendiği veya tanındığı anlamına gelmez.

4-5.)  Gelevizyon.com internet gazetesi logosu herhangi şekilde başka bir metnin, resmin veya yazılım kodlarının  materyalinin parçası gibi gösterilemez. Logo mutlaka tek başına ve sitenizdeki diğer materyallerden minimum uzaklıkta bulunmalı ve hiçbir şekilde sitenizdeki diğer materyallerle bitişik olmamalıdır.

4-6.)  Gelevizyon.com internet gazetesi logolarının orijinal boyutları ve renkleri kesinlikle değiştirilemez. Logo başka herhangi bir resmin içerisine konulamaz.

4-7.)  Gelevizyon.com internet gazetesi, logosunun kullanımı ile ilgili fikri yada başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki haklarını arama  hakkını saklı tutar.

Mesaj, Yorum ve Forum Bölümlerinde Sorumluluğun Reddi:

6-1.)  Gelevizyon.com internet gazetesi içerisinde yer alan mesaj, yorum alanları  Gelevizyon.com internet gazetesi ekibi tarafından denetlenmektedir. Buna karşın, bu Gelevizyon.com internet gazetesi ziyaretçilerine ait mesaj ve yorumlara ilişkin olarak  Gelevizyon.com internet gazetesi her tür sorumluluğu reddeder. Forum alanındaki her tür içerik  Gelevizyon.com internet gazetesi ziyaretçileri tarafından oluşturulduğu için bu içerikle ilgili  Gelevizyon.com internet gazetesi sorumlu tutulamaz.

6-2.)  Gelevizyon.com internet gazetesi ziyaretçileri forum veya yorum alanını kullandıklarında genel kurallar kapsamında anlatılan uyarıları kabul etmiş sayılır.

6-3.) Yorumlarda suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ulusal yada uluslararası yasalara göre suç teşkil edecek her türlü beyan yasaktır.

6-4.) Yorumlarda ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren bilgi, yazılım ya da malzeme postalamak ya da iletmek yasaktır.

13) Bu ilkeleri ihlal edenlerin  Gelevizyon.com internet gazetesi yorum ve forum alanlarına erişimleri iptal edilir…

6-4.) Forum ve yorum  bölümüne ziyaret gerçekleştiren; yeni konu yaratan,  yada mesaj bırakan herkes bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bu Internet Gazetesi Basın Yayın İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir.

Gelevizyon.com Internet Gazetesi

Site Yönetimi
EK ve Güncel Bilgilendirmeler:Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfasımızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Parola sıfırlama isteğinde bulunduğunuzda, IP adresiniz sıfırlama e-postasına eklenir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.